Nyskapingsbedriften i Trolla er i ferd med å lykkes. Nå vil ikke staten gi andre gründervirksomheter den samme muligheten

For tre år siden måtte regjeringen gi seg i dragkampen om det statlige investeringsselskapet Investinor. Nå inviterer regjeringen til omkamp.

Staten som investor: Bedriften Planktonic har utviklet en metode for oppdrett av dyreplankton som blir fiskefôr. Via Investinor er staten største eier i Planktonic, men fremtidige nyskapingsbedrifter vil ikke få ikke samme statlige drahjelp som Planktonic-gründerne Nils Tokle (til venstre) og Håvard Aakerøy.   Foto: jens petter søraa

«Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende», skriver Investinor på hjemmesiden til det statlige investeringsselskapet. Hvis regjeringens forslag blir vedtatt av Stortinget, vil det bli slutt på at nye gründere og entreprenører får den samme tilgangen til statlige investeringer.