Flytter fra Trondheim til Løkken Verk

De to søsterbedriftene Simpro AS og Noca AS blir slått sammen, og produksjon blir flyttet fra Trondheim til Løkken Verk.

Fabrikk: Elekteronikkbedriften Simpro holder i det tidligere gruvesamfunnet Løkken Verk i Meldal. Etter sammenslåing med Noca, vil produksjon bli flyttet fra Trondheim til Løkken Verk.  Foto: Simpro

- Vi gjør ikke dette for å kutte kostnader eller for å redusere antall ansatte. Årsaken til fusjonen er å styrke vår internasjonale konkurransekraft.