Nav-skandalen:

Har meldt inn tre saker hvor trøndere kan være uriktig dømt

Minst tre personer kan i trønderske domstoler være uriktig eller delvis uriktig dømt for Nav-svindel.

Sør-Trøndelag tingrett har meldt inn saker hvor domfelte kan ha blitt uriktig eller delvis uriktig dømt.  Foto: Marthe Hårstad

Det viser en gjennomgang trønderske tingretter har gjort. Nærmere undersøkelser må til for å avklare om lovverket er tolket på feil måte i de aktuelle sakene.