Oppdrettslaks kan få fôr fra skogen

Laksefôr fra norske trær, klimavennlige trefibre som skal erstatte plast og grope grantrær i stedet for betong som byggemateriale. Vi har hørt det før, men nå skal det snart bli, lover de som har greie på slikt.

Treforskning: Forskere og bedrifter får penger fra staten for å finne ut hvordan grantrær kan erstatte mange av dagens ikke-fornybare og klima-forurensende produkter. Fra venstre forsker Cornelis van der Vijst, forsker Lars Johansson, Audun Otterstad i Allskog, Philip André Reme og Kjersti Kinderås, som leder treklyngen.   Foto: Gunnar Okstad

Fredag ble det offisielt at skog og trær er et særlig satsingsområde for Norge. Det er kanskje en selvfølge, når vi vet at Norge er den vestligste utpost for verdens største barskogbelte som strekker seg gjennom Nord-Amerika og Russland, før havet overtar på norskekysten. Det har vært mange fagre ord og luftige tanker om at skog og trær både kan redde klimaet og erstatte plast, men hittil har dette i liten grad blitt omsatt til store industrisatsinger.