Saksøkte bedriften på Ranheim - og vant

Administrerende direktør Kristbjörn Bjarnason ble oppsagt da papirfabrikken på Ranheim fikk nye, utenlandske eiere.

Overtatt: Ranheim Paper & Board ble i januar i år oppkjøpt av det østerrikske konsernet Fundermax. 21. februar ga de adm.dir.sparken. Oppsigelsen er nå kjent ugyldig i tingretten.  Foto: Vegard Eggen

- Det har vært ganske klart gjennom hele saken, at bedriftskultur i Østerrike er annerledes enn her. Men når man skal operere i Norge må man rett og slett forholde seg til norske lover.