Gravingen på Torget får skylden for at Midtbyen har fått dårligere omdømme

Holdningen til Midtbyen har falt til rekordlavt nivå, men omsetningen øker. Graving på Torget, trafikkomlegging og forsøket i Olav Tryggvasons gate får skylden.

Øker likevel: Selv om det har pågått omfattende bygge-og anleggsarbeider blant annet på Torget, peker de ansvarlige for Midtbyens ve og vel på at omsetningen i butikker og restauranter har økt det siste året. Bildet er fra juli 2018.   Foto: Finn Walther

Svarene fra 800 personer om deres handlevaner og holdninger til Midtbyen gir grunn til både tvil og tro om fremtiden for Midtbyen som handlested. På den ene siden er det fra 2017 til 2019 en fremgang i synet på Midtbyen som handlested. På den annen side har totalinntrykket av Midtbyen gått betydelig ned.