Forhandler om milliardgjelden som skal betales neste år

Pustepausen er snart over for Ole T. Bjørneviks rederi Boa Offshore. Over to milliarder av rederiets gjeld har forfall i løpet av neste år.

Kjærkomment: Boa Offshore fikk i fjor i oppdrag å berge det havarerte krigsskipet KNM «Helge Ingstad», som tidligere i år førte til en kraftig økning i inntektene.  Foto: Morten Antonsen

Rederiet er nå i forhandlinger med kreditorene om å utsette forfallsdatoen på noe av gjelden, opplyser Boa Offshores styreleder, advokat Georg Scheel, til Adresseavisen.