Kyr og griser på Byneset kobles fra strømnettet

Lars Hoem driver to gårdsbruk på Langørgen på Byneset, men tar likevel sjansen på å koble seg helt fra strømnettet.

Utstillingsvindu: Mens vindkraft er utskjelt som aldri før, er Trondheims eneste vindmølle del av et forsøk med mikronett utenfor strømnettet. Bildet er fra vinteren 2018, da forsøket var i sin spede begynnelse. Fra venstre Bernhard Kvaal, Trønderenergi, Kyrre Sundseth, Sintef, gårdbruker og vindturbin-eier Lars Hoem og Gøril Forbord i Trønderenergi.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Gårdsbrukene til Lars Hoem skal bli utstillingsvindu for fornybar strøm i mikronett, det vil si uten tilkobling til strømnettet. Lars Hoem eier Trondheims eneste vindturbin. Vindkraft, solenergi og hydrogenproduksjon skal gjøre de to gårdsbrukene som bonden driver selvforsynt med elektrisk strøm.