Trondheimsferjene gir transportselskap billigere lån

De klimasnille ferjene som krysser Trondheimsfjorden gir transportkonsernet Torghatten lavere rente på lån.

Sparer penger: Elektriske ferjer gir billigere lån for transportkonsernet Torghatten.   Foto: Håvard Jensen

Torghatten ASA, som blant annet driver ferjesambandet Flakk - Rørvik over Trondheimsfjorden, får fire grønne lån på tilsammen 650 millioner kroner med lavere rente fra Danske Bank.