Nå er det klart hvem som skal bygge ut ny bydel

Fire boligutbyggere kjøper eiendommen hvor det rettspsykiatriske sykehuset på Brøset ligger i dag.

Salget av Brøset-eiendommen sikret St. Olavs hospital penger til å bygge nytt psykiatribygg på Østmarka. Flyttingen fra Brøset skjer rundt årsskiftet 2022/2023. Da skal Brøset bli en ny bydel med boliger.  Foto: Morten Antonsen

Det er Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig, Trym Bolig og Byggteknikk Prosjekt som sammen kjøper eiendommen av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune.