Punger ut 26 millioner for utmarkseiendom

Trondheims-investor Øyvind Christensen har kjøpt Holden Gård i Os og ber blant annet om at boplikten kan oppfylles gjennom ansatte i selskapet hans.

Gammelstua på Holden Gård er verdsatt til 7,8 millioner i takt av 2017.  Foto: Caroline Grønbekk

For kjøperen er hovedverdien på eiendommen de over 36 000 målene med jakt- og fisketerreng rundt Holden Gård. Eiendomsinvestor Øyvind Christensen har betalt 26 millioner kroner for den gamle gården i Tufsingdalen i Os kommune, sør for Røros, gjennom sitt selskap Holden gård AS.