Millionerstatning til boligkjøpere opp for Høyesterett

Arkitektfirmaet Solem Arkitektur ber Høyesterett frifinne dem, etter at firmaet ble dømt til å betale til sammen 12,2 millioner kroner i erstatning til kjøperne av to nybygde tomannsboliger i Trondheim.

Kostbart: Både tak og vegger måtte rives under det omfattende utbedringsarbeidet på de to tomannsboligene.  Foto: Håvard Jensen

Arkitektfirmaet var ansvarlig søker for byggeprosjektet, og i Frostating lagmannsrett ble det konkludert med at Solem Arkitektur klart hadde brutt forpliktelsene som fulgte med denne rollen.