En bedrift i Trondheim er først i verden med denne formen for klimavennlig transport

Solskinn er ikke det som først forbindes med Trøndelag, men sola skinner nok til å gi lastebiler og gaffeltrucker klimasnilt drivstoff ved Asko på Tiller. Bedriften i Trondheim står bak en utslippsfri og grønn verdensnyhet.

Når dagslys gir energi til 9000 kvadratmeter med solceller på det enorme taket hos grossistbedriften Askos lagerbygg på Tiller, blir elektrisiteten omdannet til hydrogen, som brukes som drivstoff for lastebiler og gaffeltrucker. Nå er hele anlegget ferdig og i drift. Asko-lageret på Tiller i Trondheim kan være første sted i verden der solenergi blir omdannet til drivstoff som i neste omgang brukes som CO2-fritt drivstoff for tunge kjøretøy.