Utbygger var for kjapp i Malvik

Eiendomsutvikler Karl-Ove Bjørnstad fikk først en smekk over fingrene for at han var for kjapp på avtrekkeren. Deretter fikk han ja til både å rive og bygge nytt på det gamle gårdsbruket Saksvik Øvre i Malvik.

Leiligheter: Slik vil det se ut når gårdstunet på Saksvik Øvre står ferdig om cirka tre år. Blokkene med leiligheter blir bygd på samme måte som det opprinnelige firkant-tunet på det tidligere gårdsbruket.   Foto: TAG Arkitekter

På Saksvik mellom Hundhammeren og Vikhammer, ved gamle E6 gjennom Malvik, står tuftene av et for lengst avsluttet stykke landbruksvirksomhet. Som mange steder i Trøndelag og ellers i landet står det her gårdsbygninger som er sterkt preget av forfall. Så sterkt preget at noen av dem har falt sammen. Bygningsvern gjør at det likevel ikke er bare, bare å rive slike bygg, selv om sopp og råte langt på vei har vunnet kampen om bygningenes fremtid.