Danske Bank i Norge hadde et overskudd på 2,9 milliarder i 2019

Overskuddet økte enda mer enn inntektene i Danske Banks norske virksomhet i fjoråret.

Grønnere: Trond F. Mellingsæter, leder for Danske bank i Norge, sier at banken vil bidra til grønn dreining og omstilling.   Foto: Danske Bank

Danske Bank i Norge hadde i 2019 et overskudd etter utlånstap og skatt på 2900 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2018 var 2344 millioner kroner, en fremgang på 24 prosent. Ifølge en pressemelding fra banken onsdag formiddag økte inntektene i fjor med elleve prosent, til 7463 millioner kroner.