Har kjøpt TØH-bygget på Moholt

De nye eierne vet ennå ikke om tomta på 13,5 mål skal brukes til boliger eller næring. Eller begge deler.

Byttet eier: Fra venstre: Knut Efskin; daglig leder hos Norion Næringsmegling, Stein Ole Eide; styreleder i Adolf Øiens fond; Odd Arntzen fra Adolf Øiens fond, Rune Husby; megler hos Norion, Jan Gunnar Heglund fra Heglund Holdning og Geir Søbstad fra Gemich.   Foto: Morten Antonsen

Jan Gunnar Heglund fra Heglund Holding og Geir Søbstad fra Gemich har sammen kjøpt det gamle TØH-bygget i Jonsvannsveien 82 på Moholt. Prisen er etter det Adresseavisen erfarer på rundt 240 millioner kroner.