De sto for to tredeler av eiendomssalget i Trondheims-regionen i fjor

Det ble solgt næringseiendom for rundt 5,7 milliarder kroner i Trondheims-regionen i fjor. Norion Næringsmegling sto for salget av to tredeler.

Adm. dir. og partner Knut Efskin (til venstre) og megler og partner Rune Husby sto sammen med resten av de ansatte i Norion Næringsmegling bak to tredeler av salget av næringseiendommer i Trondheims-regionen i fjor.  Foto: Morten Antonsen

- Vi føler at vi har befestet vår posisjon, og det er vi stolte av, sier administrerende direktør og partner Knut Efskin i Norion Næringsmegling.