Nå er halvparten av konsernledelsen i Trønderenergi kvinner

Da Ståle Gjersvold ble konserndirektør for Trønderenergi var det kun én kvinne i konsernledelsen. Nå er det like mange kvinner som menn.

Konsernledelsen: Fra venstre: Juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe, markedsdirektør Tarje Holskil, konserndirektør Hilde Landsem, konserndirektør økonomi Olav Sem Austmo, konsernsjef Ståle Gjersvold, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar Stig Tore Laugen, prosjektdirektør Tormod Eggan, driftsdirektør Ann-Cathrin Holmen, teknologidirektør Gøril Forbord organisasjonsdirektør Cathrine Trondstad.  Foto: Mariann Dybdahl

– Da jeg begynte her gjorde vi en analyse av merkevaren Trønderenergi, den ble beskrevet som en introvert mann rundt 60 år. Analysen beskrev også Trønderenergi som et dyr, og vi ble en litt sky elg, minnes organisasjonsdirektør Cathrine Tronstad.