Slik skal kyr på Gåsbakken bli en del av løsningen på klimaproblemet

GÅSBAKKEN: Halvparten av all husdyrmøkk i Gauldal skal bli råstoff for en biogassfabrikk til 200 millioner kroner som skal stå ferdig neste år. Gassen skal bli klimavennlig drivstoff for biler, busser og lastebiler.

Klimaløsningen: Kyrne på gården hos Jon Olav Næve på Gåsbakken i Melhus vil fra neste år bli en del av løsningen på klimakrisen. Halvparten av husdyrmøkka i Gauldal skal bli råstoff for biogass.  Foto: Terje Svaan

Glem det meste du husker fra tradisjonelle kufjøs. Gårdsbruket til Jon Olav Næve (40) på Gåsbakken i Melhus har mer til felles med industriproduksjon enn tradisjonelt gårdsbruk. Roboter hjelper gårdbrukeren med det meste, inkludert roboten «Møkkulf», som sørger for at fjøsgulvet er rent og pent.