Restaurant anmeldt - drev uten gyldig skjenkebevilling i halvannet år

Trondheim kommune har sendt anmeldelse til politiet og krevd at driften av restauranten Ladekaia i Trondheim må stoppes med umiddelbar virkning.

Åpnet: Restauranten Ladekaia åpnet første gang på sommeren i 2016.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Årsaken til kravet om stans av driften er at driftsselskapet ikke søkte tidsnok om ny serverings- og skjenkebevilling etter et eierskifte, går det frem av et brev fra kommunen til driftsselskapet Vinsjan AS.