Overskuddet gikk ned i laksebedrift

Havbrukskonsernet NTS økte omsetningen fra 2018 til 2019, men tjente mindre penger.

Avlusing: Brønnbåten MS Namsos eies av Norsk Fisketransport, som er en del av NTS-konsernet. Her er Namsos i gang med avlusing på et oppdrettsanlegg i Nord-Gjæslingan i Namdal.  Foto: Terje Svaan

Det børsnoterte oppdrettsselskapet NTS hadde i 2019 driftsinntekter på 1677 millioner kroner, en økning fra 1523 millioner året før. Selv om omsetningen økte med 150 millioner kroner, fikk det namdalsbaserte lakseoppdrettsselskapet likevel lavere overskudd. Resultat før skatt er 365,6 millioner kroner, mot 535,0 millioner i 2018.