Transportselskap gnikker på grønnfargen

Transportkonsernet Torghatten ASA skal investere fem milliarder kroner for å gjennomføre sin del av det grønne skiftet.

Lite lønnsomt: Flyselskapet Widerøe utgjør nesten halvparten av omsetningen i Torghatten, men bare en liten del av overskuddet i transportkonsernet.   Foto: Frank Cadamarteri

Torghatten flyr, seiler ferjer og kjører buss. I det foreløbige regnskapet for 2019 går det frem at transportkonsernet står midt i en investering på rundt fem milliarder kroner for å gå fra fossilt drivstoff til ingen eller lave klimautslipp. Investeringene fordeles over en periode på fire år.