Trondheimsrederi tapte 200 millioner kroner i fjor

Ole T. Bjørneviks rederi Boa Offshore gikk i null på driften i fjor, men store renteutgifter førte til et underskudd før skatt på 203,6 millioner kroner.

Redningsoperasjon: Oppdraget med å berge den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» ga i fjor kjærkomne inntekter for Boa Offshore og eier Ole T. Bjørnevik.  Foto: Morten Antonsen

Det viser det foreløpige 2019-regnskapet som ble lagt frem fredag ettermiddag, der rederiet også sier at de er i pågående diskusjoner med kreditorene.