Dette er stedet på byggeplasser der smitterisikoen er ekstra stor

Bare noen få arbeidsfolk av gangen får lov til å oppholde seg i brakkeriggen på denne byggeplassen. Entreprenøren får ros av LO.

Avstand: Bygningsarbeiderne Morten Rønningen (til venstre) og Thomas Moen i Veidekke nyter ni-kaffen i pauserommet, med god avstand til hverandre.  Foto: Terje Svaan

- Noen arbeidsgivere legger godt til rette for smittevern for ansatte, mens andre dessverre ikke gjør det. Vi ønsker å fremheve Veidekke, som bør være et eksempel for flere bedrifter i disse korona-tider, sier Kristian Tangen som er distrikstleder for LO i Trøndelag.