Styret i Sparebank 1 SMN foreslår redusert utbytte

Dette for å møte ringvirkningene av koronakrisen.

Mindre å dele ut: Dette bildet ble tatt tidligere år da konserndirektør Rolf Jarle Brøske (f.v.) konsernsjef Jan-Frode Janson og finansdirektør Kjell Fordal la frem Sparebank 1 SMNs resultat for 2019.   Foto: Kim Nygård

Styret i Sparebank 1 SMN vil at utbyttet til de private eierne reduseres fra 844 millioner kroner til 649 millioner, og at samfunnsutbyttet som går til bankens stiftelse og til allmennyttige formål reduseres fra 474 millioner kroner til 364 millioner.