Bankene kan bli tvunget til å droppe utbytte

Et halvt døgn etter at styret i Sparebank 1 SMN kom med forslag om å sette ned utbyttet for 2019, kom Finanstilsynet på banen med et forslag som kan føre til at alle banker kan tvinges til helt å droppe betaling til eiere og gode formål.

Solid: Jan-Frode Janson leder en solid og svært lønnsom bank. Likevel ønsker Finanstilsynet at verken Sparebank 1 SMN eller andre banker kan betale utbytte.   Foto: Morten Antonsen

Kan bankene betale utbytte til eierne under koronakrisen? To uker inn i den norske delen av koronakrisen er det tema for en maktkamp mellom ulike myndighetsorgan og mellom myndigheter og private banker. Spørsmålet om ja eller nei til utbytte fra finansinstitusjoner er nå et drama som løper fra dag til dag.