Over 32 000 arbeidssøkere i Trøndelag

Koronakrisen har sendt nye tusener inn i Nav-køen. I alt er 412 000 personer nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige i landet

Arbeidsledigheten i Norge fortsetter å øke og ved utgangen av mars var over 400 000 registrert som arbeidssøker hos Nav.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Av nye ledige i Trøndelag oppgir over 23 000 permittering som registreringsårsak. Over 1000 sier de har mistet, eller kan miste jobben, og 715 er usikre på jobbsituasjonen sin.