Teknobedrift i Trondheim lyktes på første forsøk

Etter et halvt år i drift, bekrefter ei ferje på Færøyene at ny skipsteknologi utviklet i Trondheim funker i praksis.

Først: Dieselforbruket har gått ned og passasjerkomforten opp etter at ferja MF Teistin fikk montert en moderne versjon av det som er en 160 år gammel idé om vinger på skip.   Foto: Polar Films

– Ja, det funker. Foilene virker som forventet. Vi som har utviklet dette var sikre på at det kom til å gi resultater, men det er flott å få bekreftet også ved praktisk bruk, sier Eirik Bøckmann, daglig leder i teknologibedriften Wavefoil AS.