Helten i denne historien er et digert stykke metall

BERKÅK: I en kraftstasjon under Berkåk har dette turbinhjulet produsert strøm til en verdi av anslagsvis 1,4 milliarder kroner.

Arbeidslag: Denne gjengen demonterte det gamle og svært lønnsomme turbinhjulet på bildet og monterte det nye i Brattset kraftverk i Rennebu. Fra venstre: Henning Lysaker, Rainpower, Kjetil Stene, Trønderenergi, Bjørn Skogli, Rainpower, Trond Smeplass, Trønderenergi, Bjørn Rudi Bolviken, GE Hydro og Olav Langset i Trønderenergi.   Foto: Oddvar Bjerkås, Trønderenergi

I et vannkraftverk er det vann under voldsomt trykk som driver et turbinhjul, som igjen er koblet til en aksling som i sin tur driver et aggregat som produserer elektrisk kraft. Det er vannkraftproduksjon, kort fortalt.