NHOs medlemsundersøkelse:

Flere har gått til oppsigelser, men færre frykter konkurs

I en ny medlemsundersøkelse fra NHO svarer fire av ti trønderske bedrifter at de får liten eller ingen hjelp fra myndighetenes kontantstøtteordning.

Verdikjede: Seniorrådgiver Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag sier at de nå særlig følger med på hvordan koronakrisen påvirker byggenæringen og skognæringen.  Foto: Morten Antonsen

384 trønderske bedrifter har svart på spørsmålene i NHOs siste medlemsundersøkelse, som ble gjennomført tirsdag og onsdag denne uken.