Trøndersk hurtigmatkjede tar stor bit av krisepakken

Big Bite får over en million kroner i krisehjelp fra staten. - Vi har blitt truffet hardt, sier daglig leder Eigil Almenning.

Elever ved videregående skoler er en viktig kundegruppe for Big Bite-kjeden.  Foto: Kim Nygård

Hurtigmatkjeden er nå det trønderske selskapet som har fått den største enkeltutbetalingen fra statens kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter.