Halvert driftsoverskudd for lakseselskap

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon fikk en kraftig nedgang i resultatet etter årets første tre måneder.

Resultatet i Norge går ned, men konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon gleder seg over utviklingen i selskapets virksomhet på Island.  Foto: Vegard Eggen

Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultatet på 75 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra 162 millioner i samme periode i fjor, viser regnskapet som ble lagt frem tirsdag morgen.