- Vi vil merke koronakrisen i minst ti år fremover

NHO-sjef Ole Erik Almlid er sikker på at norsk økonomi vil bære preg av koronakrisen minst ti år frem tid. Nå er han mest opptatt av å få opp produktiviteten igjen. Da må vi komme oss ut av hjemmekontorene.

Ønsker fart: NHO-direktør Ole Erik Almlid ønsker at samfunnet kommer i fart igjen, for å få opp produktiviteten.   Foto: LEIF ARNE HOLME

– Vi må få åpnet landet, og det fort!