Permittert i to måneder, mange har ennå ikke fått penger

Permitterte arbeidstakere har ennå ikke fått lønnskompensasjonen for de 18 første dagene Nav skal betale. Mange har heller ikke fått dagpenger etterpå.

- Jeg håper vi kommer i gang igjen så snart som mulig, sier tillitsvalgt Asbjørn Flatberg i Fellesforbundet ved Bergstadens Hotel på Røros. Hotellet åpner igjen 28. mai.   Foto: privat

- Vi er veldig lite fornøyd med å bli behandlet slik. En skulle tro det var mulig å få laget til et søknadsskjema på to måneder, sier Asbjørn Flatberg.