En liten, trøndersk robot gjør den samme jobben som et stort skip

På Kristin-plattformen på Haltenbanken sørger en liten, enkel og rimelig, men likevel høyteknologisk, robot utviklet i Trondheim, for at Equinor sparer veldig mye penger.

Når Gaute Valan tidligere skulle inspisere groe på de undersjøiske vanninntakene til plattformens brannslukkingsanlegg, måtte han bestille et stort skip med en avansert robot. Skipet og roboten kostet én million kroner per døgn. I ett års tid har en billig liten robot fra Blueye Robotics gjort den samme jobben nesten gratis.