Får ikke støtte fordi gründerne ikke tok ut lønn

Gründerne startet flytesenter i Midtbyen, men beholdt de andre jobbene sine. Det straffet seg da de søkte om koronastøtte.

Oppstart: Kjetil Bentdal (fra venstre), Stein Inge Hagen og Magnus Bye Nebelung står åpnet flytesenteret i Midtbyen november i 2018.  Foto: Morten Antonsen

Senteret ble stengt som følge av smitteverntiltakene, men faller likevel utenom støtteordningen fordi det ikke har vært registrert med egne ansatte.