Gir lønnstilskudd til bedrifter som tilbyr sommerjobb til unge

For å få skape flere sommerjobber for ungdom mellom 17 og 25 år, gir Sparebank 1 SMM to millioner kroner i støtte til lønnstilskudd.

Sommerjobb: Sparebank 1 SMNs konsernsjef Jan-Frode Janson (f.v.), konseptutvikler Siri Borthen Flatås, regionleder Kristian Tangen i LO og regiondirektør Tord Lien i NHO.  Foto: Sindre Vartdal

Banken tilbyr bedrifter å søke om inntil 7000 kroner i tilskudd per sommerjobb, med en begrensning på inntil ti jobber i hver bedrift.