Milliardkontrakt til Trønderbilene

Levanger-selskapet Trønderbilene har blitt innstilt som vinner av to anbudskontrakter av Innlandet fylkeskommune, med en samlet verdi på rundt 1,1 milliarder kroner.

Vant: Vidar Kjesbu er administrerende direktør i Trønderbilene AS.  Foto: Trønderbilene

Den endelige kontrakten signeres etter at klagefristen er gått ut, men selskapet er innstilt som vinner av de to anbudene for Lillehammer og for Ottadalen.