Byggesaksbehandler til kommunerevisjonen om Hangaren-saken:

Sier byggesaker hysjes ned for å unngå medieomtale

En byggesaksbehandler intervjuet av kommunens forvaltningsrevisjon om Hangaren-saken, sier vanskelige saker hvor det er gjort feil har blitt hysjet ned fordi media har fulgt dem opp.

Trondheim kommunes saksbehandling da butikkene XXL, Power, Jula og Rusta fikk ja til å åpne i kjøpesenteret Hangaren på Lade får sterk kritikk av forvaltningsrevisjonen.   Foto: Morten Antonsen

Trondheim kommunes saksbehandling av kjøpesenteret Hangaren på Lade får sterk kritikk av forvaltningsrevisjonen i en ny rapport. Revisjonen har undersøkt om saksbehandlingen har vært tilfredsstillende.