Drømmen om en grønn fabrikk ble et mareritt

En fabrikk med sju ansatte høres ikke ut som et industrieventyr, men når forholdene er små og kommunen er liten, kan det likevel være en drøm. Eller bli et mareritt, hvis det går dårlig.

Plast: Hele Roald Strands (80) lange karriere som selvstendig næringsdrivende har handlet om plast. Enten produksjon av plastrør, eller gjenvinning av plastavfall.  Foto: Gunnar Okstad

– Det kunne vært et industrieventyr, men slik ble det ikke, dessverre, sier Roald Strand (80).