Uenige om bebyggelsen på Lian:

- Kan bidra til at inngangen til marka utvikler seg til boligområde

Etter at Trondheim kommune tapte en rettssak i 2017, vedtok politikerne i bygningsrådet tirsdag at flere eiendommer på Lian kan få status som bolig eller hytte innenfor markagrensa.

Erling Moe (V) (til venstre) ønsker å være mer restriktiv på hvor mange eiendommer på Lian som skal vurderes på nytt med tanke på omregulering til bolig, enn Trygve Bragstads (H) forslag som ble vedtatt. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)   Foto: Morten Antonsen

I over 50 år har reguleringen av bebyggelsen på Lian i Trondheim ført til debatt og konflikter. Tirsdag skapte Lian nok en gang mest debatt i bygningsrådet.