Etter fem år i utlendighet, skal lefsa dit den hører hjemme

Lefsebaking som for fem år siden ble flyttet til Stranda på Sunnmøre, skal tilbake der de kom fra, lefse-bygda Lierne.

Flere lefser: Fra venstre: Randi Persson, Anne Mary Sundvik Elsert, Bjørg Inderdal og rundt 50 andre ansatte ved lefsebakeriet i Lierne får mer å gjøre når produksjon flyttes tilbake til fjellbygda.   Foto: Baxt Lierne

Lierne er synonymt med lefse og klenning, men det har ikke alltid gått lefse-bygdas vei. For fem år siden ble produksjon av Li-Klenning og Vestlandslefsa flyttet til Orklas fabrikk på Stranda på Sunnmøre. Nå er de samme produktene på vei tilbake til fjellbygda ved grensen til Sverige.