Tar steget inn i 2100 norske dagligvarebutikker

- Vi har gått fra å være et gammeldags trøndersk e-verk, til å bli en moderne leverandør av tjenester innen elektrifisering, sier konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.  Foto: TrønderEnergi

Trønderenergi kjøper tre selskaper innen energirådgiving, energistyring, energiovervåking og finansiering av kjøle- og frysedisker og smelter selskapene sammen til Ohmia Retail. De har spesialisert seg innen dagligvarebransjen, som er en storforbruker av energi, og har et samlet energiforbruk på rundt 2,4 TwH i året. Alle de store dagligvarekjedene står på kundelisten.