- 12 milliarder til fiber er uforsvarlig

Ifølge en ny rapport som tar for seg kostnader ved bredbåndutbygging, vil det bli ti ganger så dyrt for skattebetalerne å bygge ut fiber som 5G-teknologi i tynt befolkede strøk.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), mener det er uforsvarlig å bruke 12 milliarder på fiber til alle i Norge.  Foto: Nils H. Toldnes

– På sikt er målet at alle skal ha høyhastighetsdekning, men fiber til alle er ikke nødvendigvis samfunnsøkonomisk forsvarlig, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).