Milliardsmell for Danske Bank

Danske bank tar nedskrivinger på utlån på 4,2 milliarder i Norge. Det fører til et negativt resultat på 2,5 milliarder før skatt.

Danske Banks hovedkontor i Trondheim.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Fredag ble tallene fra første halvår 2020 for Danske Banks virksomhet i Norge lagt frem. Ifølge en pressemelding fra banken er resultatet påvirket av utfordrende markedsforhold og nedskrivinger. Underliggende drift skal likevel fortsatt være god.