Sintef-rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd

Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret.

I advokatfirmaet Wiersholm i Oslo har de satset på kunstig intelligens i flere år. F.h. daglig leder i Wiersholm, Morten Goller, advokat Julie P. Lorentzen og kommunikasjonsdirektør Cristine Liæker Lindberg.  Foto: Stein Bjørge, Aftenposten

Først var det fabrikkarbeiderne og andre manuelle yrker. Nå står leger, samfunnsvitere, jurister, tannleger og andre høyt utdannende for tur, skriver Aftenposten.