Fargelegger lekeplasser med gummiasfalt

Gründerhistorien til Ola Fjærli Hammer begynte med to anleggsgartnere og én blandemaskin. Nå er det 15 ansatte som legger fallsikker gummiasfalt på lekeplasser. Her trenger ingen være skoleflinke for å få jobb.

Gründersuksess: Ola Fjærli Hammer har gjort suksess med å legge dekke på uteområder.   Foto: Sindre Vartdal

Hovedkontoret ligger på Øysand i Melhus, men arbeidsplassene er over alt.