Uavhengige butikker utfordrer kjedebutikkene i Midtbyen

En håndfull kles- og designbutikker i Midtbyen går på tvers av de andre butikkene i Midtbygruppen, og ønsker mer fokus på bærekraft og kvalitet i profilering av virksomhetene.

Nei og ja: En gruppe butikker i Midtbyen vil ha sine egne salgskampanjer, og vil ha mer oppmerksomhet om miljø, bærekraft og handel. Fra venstre Allan Haugrønning, Livid, John Vinnem, Johnny Love, Cecilie Klein Reinertsen, Bogart Cosmo og Wibeke Krohn, Alvar & Maija.  Foto: Morten Antonsen

– Vi er ikke en geriljagruppe som har gått til opprør mot det bestående, men vi er fem butikker som ser et felles behov for en noe annen retning enn det vi ser i Midtbygruppen og andre butikker, sier John Vinnem, i butikken Johnny Love.