- Trønderenergi har ikke vannkraftanlegg å bygge ut

- Skulle vi i Trønderenergi bygd ut mer vannkraft måtte vi tatt i bruk vernede vassdrag, som for eksempel Gaula. Det sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, mener det ikke er mulig å bygge ut vannkraft sør i Trøndelag.   Foto: TrønderEnergi