Hadde dette kraftverket ligget to kilometer lenger vest, ville det påført en av eierne 52 millioner kroner mer i skatt

Et kraftverk som ligger i Sverige, mindre enn to kilometer fra grensen til Norge, er en skattemessig gave for den norske eieren, kraftselskapet NTE.

Svensk: Kraftstasjonen i Linnvasselv kraftverk ligger inne i fjellet ved Kvarnbergsvattnet, i underkant av to kilometer fra grensen til Norge og Røyrvik kommune i indre Namdal.   Foto: NTE

- Hadde dette kraftverket ligget to kilometer lenger mot vest, ville det gitt NTE en ekstra skattekostnad på 52 millioner kroner per år. Det er forskjellen på hvordan en slik kraftstasjon beskattes i Norge og i Sverige, sier Christian Stav, konsernsjef i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).